Aplicația Money in Motion pentru monitorizarea cheltuielilor personale este LIVE și poate fi descărcată gratuit din Apple AppStore și Google Play!

Analiza bilanțului celor mai importante companii din România — date financiare pentru anul 2018

În România sunt active aproximativ 500.000 de companii, numărul acesta fiind relativ constant în ciuda creșterii cumulate a PIBPIB Produs Intern Brut.  Reprezintă valoarea totală de piață a tuturor bunurilor și serviciilor finale produse într-o țară pe un an. Include consumul privat și al organizațiilor non-profit, investițiile brute, cheltuielile statului și netul exporturilor (exporturi minus importuri). Consumul se divide în privat și public, având avantaje în analiza macroeconomică: consumul privat vizează creșterea bunăstării pe termen lung, iar cel public, fiind exogen, contribuie la diversitatea macroeconomică. PIB = consum + investiții + (exporturi − importuri)-ului real în ultimul deceniu cu aproximativ 32%. Dacă scalam dimensiunea mediului de afaceri la populația existentă, o să vedem că România are al doilea cel mai mic număr de companii active / 1.000 de locuitori din Europa.

Subdezvoltarea antreprenoriatului românesc este vizibilă și prin prisma polarizării excesive a acestuia, în sensul concentrării veniturilor și profiturilor în rândul companiilor mari.

Știați că cele mai mari 1.000 de firme active în România concentrează aproximativ jumătate din veniturile raportate de toate companiile active? Eu recunosc că nu… și am aflat cu stupoare acest lucru când am analizat situațiile financiare ale celor mai mari companii pentru anul 2018.

Pentru a înțelege trendul, am calculat concentrarea veniturilor companiilor pentru fiecare an din ultimul deceniu. Rezultatul este șocant: în fiecare an din ultimul deceniu se respectă aproape același rezultat! Jumătate din veniturile totale ale firmelor active în România sunt concentrate în cele mai mari 1.000 de companii. Cifrele exacte, precum și ilustrarea polarizării mediului de afaceri din România, sunt redate în tabelul și graficul următor.

Tabelul 1

Cifra de afaceri a companiilor active în România

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice, date prelucrate de către autor

Valorile sunt exprimate în miliarde Lei.

Graficul 1

Cifra de afaceri a companiilor active în România

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice, date prelucrate de către autor

Valorile sunt exprimate în miliarde Lei.Supraconcentrarea veniturilor în rândul companiilor de top reflectă subdezvoltarea păturii de mijloc, ceea ce duce la o capacitate redusă a sistemului economic de a absorbi șocurile externe propagate în timpul unor schimbări majore (modificări de taxe, recesiune, fluctuația șomajului, volatilitatea dobânzilor, etc.).

Vulnerabilitatea economiei noastre este alimentată și de un alt factor structural: creșterea economică dependența de consum, acesta din urmă fiind puternic corelat cu dinamica ciclului economic. Această dependență se observă și din distribuția celor mai mari 1.000 de companii active în România în funcție de sectorul de activitate. Jumătate din veniturile firmelor active în România sunt concentrate în cele mai mari 1.000 de companii, pentru ca jumătate din veniturile acestora din urmă să fie concentrate în comerțul cu ridicata și cu amănuntul (consum), după cum se observă în tabelul următor:

Tabelul 2

Distribuția sectorială a veniturilor celor mai mari 1000 de companii active în România

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice, date prelucrate de către autor

Valorile sunt exprimate în miliarde Lei.Astfel, devine evident faptul că cele mai mari 1.000 de companii active în România joacă un rol esențial în evoluția din dinamica mediului de afaceri local. De asemenea, aceste companii „gigant” au o vizibilitate mai mare asupra industriilor în care activează (prin pozițiile de lider de piață), sectoarelor de clienți pe care le deservesc (datorită portofoliului extins de parteneri) și maturității acestora (experiența individuală a persoanelor decidende cuplată cu know-how-ul organizației), având în vedere că vârstă medie a celor mai mari 1000 de companii active în România este de 19 ani (comparativ cu durata medie de viață a unei firme în România de doar 10 ani).

În acest context, devine foarte relevant să analizăm cum se mișcă aceste companii, în ce direcție merg și ce decizii iau… deoarece strategia acestora ne poate spune multe despre evoluția viitoare a mediului de afaceri activ în România. În acest sens, am analizat bilanțul consolidat al acestor companii pentru anul 2018, dar și pentru fiecare an din ultimul deceniu, pentru a vedea astfel trendul acestora! Cei mai importanți indicatori bilantieri pentru aceste companii în ultimul deceniu sunt ilustrați în tabelul următor!

Tabelul 3

Evoluția bilanțului pentru cele mai mari 1.000 de companii active în Romania

Valorile sunt exprimate în miliarde Lei.Plecând de la declarațiile financiare depuse de cele mai mari 1.000 de companii active în România, am calculat o serie de indicatori importanți care sunt reflectați de bilanțul acestor companii. Cifrele exacte sunt ilustrate în tabelul următor, iar principalele cinci concluzii care merită subliniate din punctul meu de vedere sunt următoarele:

Companiile mari au scăzut semnificativ investițiile în anul 2018

Astfel, ponderea activelor imobiliate (mașini, echipamente, construcții, utilaje, investiții financiare pe termen lung, licențe, brevente, aplicații software etc.) în total active a scăzut la doar 52%, minimul ultimului deceniu. Astfel, valoarea contabilă a activelor imobilizate a crescut doar cu 1,6% (cel mai slab ritm de creștere din ultimul deceniu), de la 238 mld. Lei (în 2017) la 242 mld. Lei (în 2018).

Companiile mari au produs semnificativ pe stoc

Durata medie de rotație a stocurilor crescând la finalul anului 2018 la maximul ultimului deceniu, respectiv 38 de zile (tabelul 4). Astfel, valoarea contabilă a stocurilor a crescut mult mai accelerat decât nivelul veniturilor (tabelul 3).

În orice caz, companiile mari sunt mult mai bine poziționate din perspectiva riscului supradimensionarii stocurilor comparativ cu restul companiilor active în România, în condițiile în care durata medie de rotație a stocurilor la nivel național a urcat aproape la 60 de zile (comparativ cu medie de 50 zile în urmă cu 10 ani). Modelul de creștere economică reflectă aceste dezechilibre.

Practic, structura creșterii economice rămane suboptimală pentru că variația stocului contribuie aproximativ doua treimi la dinamica PIB din 2018, în timp ce investițiile (formarea brută de capital) contribuie doar 10% la formarea creșterii economice cumulată în 2012–2018 iar consumul final contribuie 82% în această perioadă.

Este necesară o evoluție mai echilibrată a creșterii economice pe principalele componente, iar accentul să fie pus pe politici care să majoreze PIB potențial și să imbunătățească utilizarea factorilor de producție (accet pe creșterea investițiilor, productivității și implicarea forței de muncă).

Companiile mari încearcă să-și ia banii din piață

Prin depunerea tuturor eforturilor pentru eficientizarea politicilor de management al riscului de credit și îmbunătățirea colectării creanțelor. Astfel, chiar dacă durata medie de colectare a creanțelor a crescut în medie cu câteva zile în ultimii ani pentru cele mai mari 1000 de companii, ajungând la aproximativ 66 de zile pe parcursul anului 2018, performanța acestora este net superioară mediei naționale de aproape 115 zile!

Companiile mari se capitalizează prin reinvestirea profiturilor și rambursarea creditelor la bănci și furnizori

Astfel, gradul mediu de capitalizare al celor mai mari 1000 de companii a rămas stabil în ultimii ani, fiind aproape de 44%. Nivelul capitalizării acestora este net superior mediei înregistrate la nivel național, respectiv doar 25% (companiile active în România fiind cele mai slab capitalizate din UE).

Companiile mari își conservă trezoreria

Ceea ce se observă prin creșterea gradului de acoperire al datoriilor prin numerarul disponibil, acesta fiind stabil la 15–17% în ultimii ani, mult peste media națională de 11%.

Tabelul 4

Indicatori bilanțieri pentru cele mai mari 1.000 de companii active în România

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, date prelucrate de către autor

Abonează-te la newsletter pentru a descărca informațiile financiare (format scurt MFPMFP Ministerul Finanțelor Publice) pentru cele mai mari 1000 de companii active în România, conform situațiilor financiare depuse la momentul publicării prezentului articol.JTVCZGxtX2dmX2Zvcm0lMjBkb3dubG9hZF9pZCUzRDExNjc2JTIwZ2ZfYWpheCUzRCUyMnRydWUlMjIlNUQ=Sintetizând comportamentul financiar al celor mai mari 1.000 de companii active în România în anul 2018, prin raportarea dinamicii acestora la evoluția din ultimul deceniu, constat o curățenie a bilanțului prin diminuarea datoriilor, păstrarea capitalizării la un nivel ridicat, amânarea investițiilor (și realizarea celor strict necesar sau care sunt time sensitive, respectiv nu o să mai apară în viitor), încasarea rapidă a creanțelor, vânzarea mai lentă a stocurilor și conservarea lichidității. Cu alte cuvinte, companiile mari active în România se pregătesc pentru vremuri mai grele! Oare de ce?În articolul următor voi analiza evoluția contului de profit și pierdere aferent anului 2018 pentru cele mai mari 1000 de companii active în Romănia! Oare pe ce cheltuie banii? Pe curând!

#MoneyInMotion

By Iancu Guda

Aplicația MiM pentru monitorizarea cheltuielilor personale este LIVE și poate fi descărcată gratuit din Apple AppStore și Google Play