Aplicația Money in Motion pentru monitorizarea cheltuielilor personale este LIVE și poate fi descărcată gratuit din Apple AppStore și Google Play!

Termeni și condiții

Cuprins

1. Prezentare și definiții

1.1. Aplicația MIM (MoneyInMotion) este deținută și operată de către ASOCIAȚIA SUSȚINEM SĂNĂTATEA ȘI EDUCAȚIA PENTRU TOȚI (ASSETASSET Asociația Susținem Sănătatea și Educația pentru Toți), persoană juridică română, organizație non-profit cu sediul în București, Bd. Lacul Tei, nr. 31–33, Sector 2, înscrisă în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 2 București sub nr. 151/04.12.2023, cod fiscal 49240855, denumită în cele ce urmează deținătorul aplicației. Asociația este reprezentată de dl. Iancu Guda în calitate de co-fondator și președinte.

1.2. Aplicația MIM este un proiect non-profit al Asociației care are ca scop creșterea educației financiare în rândul utilizatorilor, cărora li se oferă acces gratuit în aplicație, , dând posibilitatea monitorizării cheltuielilor curente, generarea de rapoarte și primirea unor recomandări. Totodată, prin intermediul aplicației se asigură posibilitatea de abonare în vedere primirii de informări periodice (news-letter).

1.3. Următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:

 • Utilizator – orice persoană fizică care accesează aplicația, fiind interesată de serviciile și informațiile oferite prin intermediul acesteia, se abonează în vedere primirii de informări periodice (news-letter) și care se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind răspunzător pentru acțiunile sale în aplicație;
 • Utilizator înregistrat – orice persoană fizică majoră (având vârsta de 18 ani împlinită)/ care se înregistrează la un moment dat în aplicație ca utilizator înregistrat pentru a beneficia de produsele/serviciile furnizate prin intermediul acesteia (conținut) și care se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind răspunzător pentru acțiunile sale în aplicație;
 • Cont – secțiunea din aplicație formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Utilizatorului să acceseze toate secțiunile și conținutul aplicației, informații, rapoarte etc.
 • Serviciu – furnizarea către utilizator a accesului în aplicație, la informații, rapoarte și orice alte facilități oferite prin intermediul acesteia, conform opțiunilor utilizatorului. Accesul la formatul integral al produselor și serviciilor este condiționat de furnizarea tuturor informațiilor cerute de aplicație, de introducerea unor date corecte și complete.
 • Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între deținătorul aplicației și utilizator prin intermediul acesteia, prin care utilizatorul transmite deținătorului aplicației intentia sa de accesa anumite produse/servicii puse la dispoziție în aplicație.

2. Înregistrarea utilizatorului

2.1. Pentru accesarea exclusiv a secțiunilor de prezentare din cadrul aplicației nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.

2.2. Pentru accesarea tuturor facilităților oferite prin intermediul aplicației (rapoarte, informări, recomandări) trebuie să vă înregistrați ca utilizatori și să furnizați următoarele date după caz: nume și prenume sau un pseudonim sau o adresă de email pentru identificare și autentificare în aplicație, anul nașterii și județul de domiciliu.

2.4. În cazul în care doriți să beneficiați de serviciile oferite în aplicația MiM, vă obligați și garantați următoarele:

1) furnizați date reale, exacte și complete despre utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare al aplicației și în formularele specifice fiecărei secțiuni de servicii;

2) mențineți sau actualizați datele de înregistrare care au suferit modificări (ex. nume, prenume, județ domiciliu, adresă de email; date privind veniturile și cheltuieli avute în vedere la generarea rapoartelor pentru ca acestea să fie conforme realității, exacte și complete.

2.5. Deținătorul aplicației își rezervă dreptul (nu și obligația) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale utilizatorilor referitoare la existența acestora (de exemplu, adresa de email). Prin acceptarea termenilor și condiţiilor, utilizatorul îşi exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de administratorii aplicației ca măsură de siguranţă pentru realitatea şi exactitatea datelor furnizate.

2.6. În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de utilizator sunt inexacte sau neconforme, deținătorul aplicației își rezervă dreptul de a suspenda sau a şterge contul utilizatorului în cauză şi de a refuza încercările curente sau viitoare de folosire a aplicației.

2.7. Prin accesarea Aplicației si a Serviciilor puse la dispoziție, Utilizatorul garantează ca oferă deținătorului Aplicației date corecte fiind unicul responsabil pentru informațiile furnizate.

Având in vedere faptul ca prin intermediul aplicației deținătorul acestuia furnizează Utilizatorului conținut digital care nu este livrat pe suport material, iar furnizarea începe la solicitarea prealabila a utilizatorului exprimata prin înscrierea datelor acestuia in aplicație, utilizatorul va pierde dreptul la retragere după ce a accesat serviciile furnizate prin intermediul aplicației si a acceptat termenii acesteia.

2.8. Accesul unui utilizator înregistrat la toate secțiunile aplicației, la facilitățile și conținutul furnizate prin intermediul acesteia este permis numai după finalizarea înregistrării utilizatorului și crearea contului în aplicație.

3. Obligațiile utilizatorului. Proprietate intelectuală

3.1. Utilizarea aplicației MIM este permisă cu respectarea principiilor bunei – credințe, pentru informare și pentru accesarea informațiilor și a conținutului generat prin intermediul acesteia.

3.2. Reprezentările stilizate, creația grafică, logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio – video, conținutul folosit pe această aplicație, sunt proprietatea exclusivă a deținătorului aplicației sau acesta a dobândit dreptul de a le utiliza. Fac excepție informațiile și elementele grafice înregistrate de utilizatori, precum și semnele grafice aparținând altor entități.

3.3. Utilizatorii nu pot prelua conținutul aplicației, nu pot interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (textul, imaginile, logourile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală.

3.4. Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, efectuate în scopuri comerciale a materialelor existente în aplicație.

3.5. În cazul în care în cadrul aplicației exista secțiuni in care utilizatorii pot insera comentarii și pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente susceptibile a fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, răspunderea privind conținutul acestora le revine în exclusivitate utilizatorilor în cauză.

3.6. Prin accesarea aplicației și folosirea serviciilor puse la dispoziție, Utilizatorul acceptă ca toate informațiile, datele, textul, mesajele, fișierele etc. pe care le încarcă în aplicație (numite in continuare „conținut”), indiferent dacă au fost afișate/transmise în mod public sau individual, sunt responsabilitatea sa. Drept urmare, Utilizatorul este singur responsabil pentru informațiile, textele, materialele postate/încărcate/transmise prin contul de acces creat și totodată este singur responsabil pentru respectarea drepturilor de autor cu privire la conținut, astfel cum este dreptul de autor definit și protejat prin lege. Deținătorii aplicației nu efectuează un control si astfel, nu garantează realitatea, integritatea și calitatea conținutului sau protejarea drepturilor de autor.

3.7. Utilizatorul se obligă să nu folosească în cadrul aplicației un conținut ofensator sau indecent.

3.8. Utilizatorul este de acord sa nu folosească spațiul și serviciile puse la dispoziție în aplicație pentru:

3.8.1. a transmite orice conținut ilegal, defăimător, ofensator, amenințător, abuziv, obscen, care afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică sau este în alt mod ofensator.

3.8.2. a falsifica datele de identificare în scopul de induce în eroare pe deținătorii aplicației.

3.8.3. a posta, difuza sau transmite un conținut cu încălcarea unei mărci înregistrate, drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale unui terț.

3.8.4. a încălca cu intenție sau nu orice lege sau alt act normativ în vigoare.

3.9. În cazul în care un utilizator încalcă prevederile prezentelor clauze, în cazul unor încercări de fraudă în cadrul aplicației din partea utilizatorului sau orice alte acțiuni apte a crea un risc pentru deținătorul aplicației, ASSET poate suspenda temporar sau retrage dreptul de utilizare a aplicației, a facilităților și serviciilor puse la dispoziție în aplicație. În acest sens, deținătorul aplicației va transmite o informare pe email utilizatorului cu privire la măsura luată.

4. Accesul la serviciile aplicației și rapoarte

4.1. Utilizatorul înregistrat în aplicație prin crearea unui cont de utilizator are posibilitatea de a introduce în cadrul aplicației și datele/informațiile celorlalți membri ai familiei în cazul în care dorește ca în conținutul generat să fie avute în vedere și veniturile și cheltuielilor acestora.

4.2. Totodată, utilizatorul poate acorda sau retrage accesul în aplicație, în contul propriu creat, și membrilor familiei sale pe care i-a introdus sau invitat să acceseze datele din aplicație.

În cazul în care un utilizator introduce în aplicație orice date cu caracter personal ale unui membru al familiei sale sau îl invită pe acesta în cadrul aplicației prin introducerea adresei de email, utilizatorul înregistrat devine operator de date independent, răspunzând în această calitate pentru legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal pe care le-a introdus în aplicație.

4.3. Membrul familiei ce a fost invitat în contul unui utilizator din aplicație va primi notificări pe email, la adresa indicată de utilizator, cu privire la invitația sa în cadrul familiei sau eliminarea sa din cadrul familiei.

În cazul în care un membru al familiei introdus în aplicație dorește eliminarea sa și a datelor introduse, acesta poate elimina aceste date din cadrul aplicației, iar utilizatorul care a introdus aceste informații va fi notificat cu privire la retragerea acestei persoane prin intermediul aplicației și a unui mesaj transmis prin email.

4.4. Un utilizator introduce datele cerute de secțiunile din aplicație privind veniturile și cheltuielile efectuate, iar la finele fiecărei luni calendaristice va primi un raport conținând sfaturi de la Iancu Guda legate de comportamentul financiar al utilizatorului și al familiei sale cuprinse în contul de utilizator, sfaturi cu privire la administrarea veniturilor și cheltuielilor astfel cum acestea au fost introduse în aplicație. Pentru a se putea genera un raport cât mai exact, un utilizator trebuie să aibă în vedere faptul că datele privind cheltuielile și veniturile trebuie să fie exacte, corecte și complete, omiterea unor informații putând să influențeze conținutul raportului, adică sfaturile și recomandările adresate de Iancu Guda.

În cazul invitării altor membri ai familiei, utilizatorul care a creat contul poate modifica profilele introduse pentru membrii familiei, poate elimina membri ai familiei sau datele acestora.

4.5. Un utilizator primește notificări prin intermediul contului din aplicație sau prin email cu privire la actualizarea bugetelor introduse în aplicație, inclusiv cu privire la stabilirea unor obiective financiare.

Notificarea are caracter recurent la fiecare 30 de zile raportat la data de înregistrarea a unui cont de utilizator.

4.6. Prin accesarea conținutului aplicației sau adoptarea unui anumit comportament ca urmare a accesării rapoartelor generate în aplicație nu se oferă garanția obținerii unor câștiguri materiale sau a altor informații care vizează obținerea vreunui câștig material. În orice caz, opiniile exprimate de Iancu Guda, angajați sau colaboratori / invitați de către ASOCIAȚIA SUSȚINEM SĂNĂTATEA ȘI EDUCAȚIA PENTRU TOȚI (ASSET) , analizele economice privind strategii de investiții sau economisire exprimate de către aceștia, sunt oferite în scop pur educațional, fără intenția de a promova anumite instrumente sau soluții de investiții, fără a garanta randamente investiționale certe și fără asumarea răspunderii cu privire la deciziile investiționale sau de planificare financiară asumate de către utilizatorii aplicației MiM.

4.7. Sfaturile cuprinse în rapoarte au caracter de recomandare, fiind formulate de către dl. Iancu Guda care garantează cu privire la confidențialitatea datelor furnizate în aplicație. Pentru informații complete privind datele prelucrate și politica de prelucrare a acestora, utilizatorii trebuie să consulte secțiunea Notă de prelucrare a datelor/Privacy Note.

4.8. Deținătorul aplicației va folosi date anonimizate furnizate de utilizatori prin intermediul aplicației în vederea realizării unor studii și analize generale care vor fi folosite în cadrul programelor, materialelor, seminariilor, emisiunilor televizate, pe orice canale și în orice media pentru a promova educația financiară la scară largă în rândul populației.

4.9. Un utilizator poate decide să nu mai folosească aplicația și să inactiveze contul creat în aplicație.

5. Modificările aplicației

5.1. Deținătorul aplicației își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acesteia și sau furnizarea serviciilor/produselor, în totalitate sau numai în parte. În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului în aplicație și la informațiile sau produsele disponibile la un moment dat prin intermediul acesteia.

5.2. Modificările astfel efectuate sunt considerate acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul și să acceseze contul său după introducerea acestora în aplicație.

6. Răspunderea deținătorului aplicației

6.1. Deținătorul aplicației nu oferă nicio garanție că aplicația sau serviciile furnizate prin intermediul acesteia sunt continue si lipsite de erori. ASSET va depune toate eforturile pentru asigurarea resurselor necesare pentru funcționarea corectă a Aplicației și a Serviciilor și se angajează să ia orice măsuri rezonabile pentru menținerea continuității și calității acestora. 

6.2. Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiții:

   1. Utilizarea serviciilor puse la dispoziție în aplicație se face pe propria sa răspundere. Deținătorul aplicației este absolvit în mod expres de orice răspundere cu privire la garantarea conformității serviciilor, continuului pentru un anume scop.
   2. Deținătorul aplicației nu oferă nici o garanție că:
 • serviciile împlinesc toate cerințele utilizatorilor;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • erorile de program vor fi corectate.
   1. Utilizatorul acceptă în mod expres că deținătorul aplicației nu este răspunzător pentru daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor MiM;

  acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;

– declarații sau acțiuni ale unei terțe părți asupra aplicației;

– orice altă problemă legată de serviciile aplicației.

6.2.4. În cadrul Aplicației pot fi afișate imagini/linkuri prin care se poate oferi Utilizatorului acces spre site-uri aparținând unor parteneri ASSET.

ASSET nu poate oferi nicio garanție și nu își asumă niciun fel de responsabilitate cu privire la accesul sau conținutul acestor site-uri sau al altor site-uri la care acestea fac trimitere, iar accesarea acestor site-uri este supusă termenilor proprii acestora. 

7. Notificări și comunicări

7.1. Notificările/comunicările adresate utilizatorilor vor fi făcute pe cale electronică, prin e-mail, la adresa indicată de utilizator la crearea contului sau prin intermediul aplicației.

7.2. Deținătorul aplicației poate transmite notificări/informări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte anunțuri, noutăți, eventuale servicii sau facilități suplimentare disponibile în cadrul aplicației prin afișarea de înștiințări către utilizatori în mod general, în aplicație.

8. Forța majoră

8.1. Deținătorul aplicației MIM nu este obligat a se conforma obligațiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, alte acțiuni sau inacțiuni de care administratorii aplicației nu sunt responsabili.

9. Legea aplicabilă

9.1. Prin accesarea aplicației, Utilizatorul acceptă ca acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești române competente.

9.2. Deținătorul aplicației MIM nu oferă garanția că conținutul disponibil în cadrul aplicației se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări in afara României. Dacă Utilizatorul accesează această aplicație din afara României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor țării în care se află.

10. Clauze finale

10.1. Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor în aplicație, reprezintă acordul părților și reglementează folosirea de către Utilizator a serviciilor oferite de aplicația MIM.

10.2. În cazul în care, ulterior lansării aplicației și publicării acestor termeni, vor fi implementate funcții sau servicii suplimentare puse la dispoziție în aplicație, acestea vor fi supuse acelorași reguli și condiții cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiții distincte de prezentele.

Prin accesarea aplicației acceptați condițiile de mai sus și sunteți de acord că acestea au valoarea unui contract încheiat intre utilizator si deținătorul aplicației. În cazul în care nu doriţi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi și să nu accesați informațiile sau serviciile puse la dispoziţie prin intermediul aplicației.