Știați că...

Știați că... cheltuielile de personal și asistență socială au crescut?

Mai exact cu 50% în ultimii 5 ani (de la 120 miliarde Lei în 2014 la 187 miliarde Lei în 2018), ajungând la aproape 63% din totalul cheltuielilor publice. În timp ce nivelul investițiilor publice reprezintă doar 7% din totalul cheltuielilor publice, respectiv 2,5% din PIB — cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu).

Cheltuieli publice de personal și asistență socială (mld. Lei)

Nivelul foarte scăzut al investițiilor pe termen lung slăbește competitivitatea economiei și capacitatea acesteia de revenire rapidă în următoarea recesiune!