Aplicația Money in Motion pentru monitorizarea cheltuielilor personale este LIVE și poate fi descărcată gratuit din Apple AppStore și Google Play!

Știați că... ponderea altor cheltuieli de exploatare (lipsite de transparență și predispuse interesului personal al acționarilor) a crescut cu aproape 30% în ultimul deceniu?

Mai exact, ponderea altor cheltuieli de exploatare a crescut de la 19%, în anul 2007, până la 23%, în anul 2018. Aceasta reprezintă una dintre principalele probleme ale companiilor active în România, respectiv scăderea gradului de transparență a cheltuielilor înregistrate la nivelul companiei.

Categoria altor cheltuieli de exploatare include cheltuieli privind prestațiile externe (întreținere și reparații, redevențe și chirii, primele de asigurare, studii și cercetare, training și pregătirea personalului, cheltuieli cu alte servicii prestate de terți, comisioane și onorarii, protocol reclamă și publicitate, transport de bunuri și personal, detașări, deplasări, poșta și telecomunicații, cheltuieli cu servicii bancare și asimilate), cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale, cheltuieli privind calamități și alte evenimente similare (începând cu 1 ianuarie 2015 nu se mai înregistrează în categoria cheltuielilor extraordinare), cheltuieli cu despăgubiri, amenzi și penalități, cheltuieli cu donații și subvenții acordate.

Realitatea din mediul de afaceri indică o frecvență ridicată a înregistrării altor cheltuieli de exploatare, a unor servicii care nu au nicio legătură cu activitatea desfășurată de compania respectivă. În contextul diminuării impozitului pe dividend, precum și posibilitatea distribuirii trimestriale a acestuia începand cu luna Iulie a acestui an, cred că această tendință se va tempera. Mai exact, acționarii angajați în propriile companii (sunt foarte mulți, în condițiile în care 3 din 4 companii active în România au maxim 2 angajați) își vor reduce propriile salarii împreuna cu diminuarea cheltuielilor de interes personal, cuplat cu distribuirea accelerată a dividendelor.

#MoneyInMotion

By Iancu Guda

Aplicația MiM pentru monitorizarea cheltuielilor personale este LIVE și poate fi descărcată gratuit din Apple AppStore și Google Play