Aplicația Money in Motion pentru monitorizarea cheltuielilor personale este LIVE și poate fi descărcată gratuit din Apple AppStore și Google Play!

Știați că... deficitul fiscal înregistrat în primul semestru al anului curent este cel mai ridicat din ultimul deceniu?

Aproape 20 mld. lei (2% din PIBPIB Produs Intern Brut.  Reprezintă valoarea totală de piață a tuturor bunurilor și serviciilor finale produse într-o țară pe un an. Include consumul privat și al organizațiilor non-profit, investițiile brute, cheltuielile statului și netul exporturilor (exporturi minus importuri). Consumul se divide în privat și public, având avantaje în analiza macroeconomică: consumul privat vizează creșterea bunăstării pe termen lung, iar cel public, fiind exogen, contribuie la diversitatea macroeconomică. PIB = consum + investiții + (exporturi − importuri)) — acest deficit este cu 30% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului anterior!

Dar cel mai îngrijorător este ritmul accelerat de creștere al acestuia. Deficitul fiscal înregistrat în primele cinci luni a fost de aproape 15 mld. Lei, în timp ce luna Iunie a înregistrat un deficit fiscal adițional de 5 mld. Lei.

Deficitul fiscal record este cauzat de creșterea cheltuielilor publice (+14%) mult mai accelerată decât avansul veniturilor fiscale (+6%). Decalajul dintre cele două, atât din perspectiva ritmului de creștere, cât și a sumelor absolute, este cel mai ridicat din ultimul deceniu. Aceasta reflectă o rigiditate a cheltuielilor curente din cauza majorării cheltuielilor cu salarii (+24%), relativ la veniturile fiscale nesigure — „punem căruță înaintea boilor”.

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, date prelucrate de către autor

#MoneyInMotion

By Iancu Guda

Aplicația MiM pentru monitorizarea cheltuielilor personale este LIVE și poate fi descărcată gratuit din Apple AppStore și Google Play