Aplicația Money in Motion pentru monitorizarea cheltuielilor personale este LIVE și poate fi descărcată gratuit din Apple AppStore și Google Play!

Știați că... România a înregistrat în anul 2017 cel mai scăzut nivel din ultimii douăzeci de ani din perspectiva veniturilor fiscale exprimate ca procent în PIB?

Valoarea exactă pentru acest indicator este de 25,6% în anul 2017, și doar doi din ultimii douăzeci de ani au înregistrat un nivel al acestui indicator peste 30%, respectiv 1999 (31,2%) și 2000 (30,7%). După Irlanda (23,8%), România înregistrează cel mai scăzut nivel din UE al veniturilor fiscale ca pondere în PIBPIB Produs Intern Brut.  Reprezintă valoarea totală de piață a tuturor bunurilor și serviciilor finale produse într-o țară pe un an. Include consumul privat și al organizațiilor non-profit, investițiile brute, cheltuielile statului și netul exporturilor (exporturi minus importuri). Consumul se divide în privat și public, având avantaje în analiza macroeconomică: consumul privat vizează creșterea bunăstării pe termen lung, iar cel public, fiind exogen, contribuie la diversitatea macroeconomică. PIB = consum + investiții + (exporturi − importuri), în condițiile în care media din UE este de 40,2%. Aceasta reflectă o problemă structurală gravă a României: persistența economiei subterane la un nivel foarte ridicat!

Grafic 1: Venituri fiscale (% PIB)

Grafic 2: Venituri fiscale (% PIB)

Sursa: Eurostat, Consiliul Fiscal, date prelucrate de autor

#MoneyInMotion

By Iancu Guda

Aplicația MiM pentru monitorizarea cheltuielilor personale este LIVE și poate fi descărcată gratuit din Apple AppStore și Google Play