Aplicația Money in Motion pentru monitorizarea cheltuielilor personale este LIVE și poate fi descărcată gratuit din Apple AppStore și Google Play!

Știați că... doar 15% din companiile active în România sunt bancabile, in sensul că situația financiară a acestora le califică pentru accesarea unui credit.

Graficele succesive sunt edificatoare. Conform analizelor ilustrate mai jos, observăm următoarele:

→ din totalul celor 633.212 companii care au depus declarațiile financiare, doar 67% înregistrează venituri (cifra de afaceri > zero) și sunt în funcțiune astăzi, dintre care…

→ 55% (respectiv 235.754) înregistrează un grad de îndatorare (calculat prin raportarea tuturor datoriilor la nivelul activelor) mai mic decât 80% (pentru a putea presupune că mai există un oarecare spațiu suplimentar de finanțare). Dintre aceste companii…

→ 82% înregistrează un profit operațional (EBIT, de la eng. Earnings Before Interest and Tax), calculat prin scăderea cheltuielilor din exploatare din totalul veniturilor din exploatare) pozitiv. Astfel, profitabilitatea pozitivă obținută din activitatea de bază creează premizele accesului la finanțare. Dintre aceste companii…

→ doar jumătate înregistrează un raport dintre nivelul actual al datoriilor și cel al profitului operațional monetar (EBIT + Amortizare = EBITDA, de la eng. Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization) mai mic decât 3, ceea ce permite accesul la finanțare bancară. Astfel, vorbim de maxim 100.000 de companii pentru care, cel puțin teoretic, există premize realiste privind accesul la finanțare. Dintre acestea, aproximativ jumătate înregistrează venituri sub 100.000€, și doar 10.566 au raportat o cifră de afaceri mai mare decât 1.000.000€. Dintre acestea din urmă, două treimi au contractat deja un credit bancar!

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, ONRC, date prelucrate de autor

#MoneyInMotion

By Iancu Guda

Aplicația MiM pentru monitorizarea cheltuielilor personale este LIVE și poate fi descărcată gratuit din Apple AppStore și Google Play