Știați că... aproape jumătate din companiile active în România sunt supraîndatorate?

Practic, 42% din companiile active în România înregistrează capitaluri proprii negative la finalul anului 2017 (valoarea cumulată a acestora fiind de 155 miliarde Lei), în timp ce 5% prezintă un grad de capitalizare de sub 10%.

Gradul de capitalizare este calculat raportând capitalurile proprii (interesul rezidual al acționarilor după deducerea datoriilor ) la valoarea contabilă a activelor. Practic, 1 din 2 firme active în România este supraindatorată și depinde de finanțarea externă!

Graficul 1: Distribuția companiilor în funcție de gradul de capitalizare

Sursa: MFP, date prelucrate de autor