Aplicația Money in Motion pentru monitorizarea cheltuielilor personale este LIVE și poate fi descărcată gratuit din Apple AppStore și Google Play!

Știați că... România este singura țară din UE care a înregistrat o deteriorare constantă a deficitului de cont curent exprimat ca și procent în PIB în ultimii trei ani?

Astfel, deficitul de cont curent înregistrat de România la finalul primului semestru din 2018 a fost de -3,2% din PIBPIB Produs Intern Brut.  Reprezintă valoarea totală de piață a tuturor bunurilor și serviciilor finale produse într-o țară pe un an. Include consumul privat și al organizațiilor non-profit, investițiile brute, cheltuielile statului și netul exporturilor (exporturi minus importuri). Consumul se divide în privat și public, având avantaje în analiza macroeconomică: consumul privat vizează creșterea bunăstării pe termen lung, iar cel public, fiind exogen, contribuie la diversitatea macroeconomică. PIB = consum + investiții + (exporturi − importuri), în timp ce țări similare din regiune (Bulgaria, Ungaria, Polonia, Croația, Cehia) înregistrează excedente!

Ponderea în PIB a contului curent (-) deficit / (+) excedent

Este însă un semnal că dezechilibre macroeconomice se acumulează, ceea ce reclamă inițierea de măsuri pentru gestionarea deficitelor gemene (i.e. deficitul de cont curent și deficitul fiscal), care s-au construit în condițiile unei creșteri economice peste potențial. Din perspectivă macroeconomică, atragerea fondurilor europene reprezintă o formulă dezirabilă pentru finanțarea deficitului de cont curent, acestea fiind fonduri nerambursabile!

#MoneyInMotion

By Iancu Guda

Aplicația MiM pentru monitorizarea cheltuielilor personale este LIVE și poate fi descărcată gratuit din Apple AppStore și Google Play