una din trei persoane rezidente în România nu este activă, țara noastră înregistrând una din cele mai ridicate ponderi a populației inactive în totalul populației?

Scris la

Predispoziția către autogospodărire, ajutorul social și majorarea salariilor în sectorul public tensionează foarte mult piața muncii din România.