Pentru că variația stocului contribuie aproximativ două treimi la dinamica PIB din 2018, în timp ce investițiile (formarea brută de capital) contribuie doar 10% la formarea creșteera economică cumulată în 2012–2018 iar consumul final contribuie 82% în această perioadă. Este necesară o evoluție mai echilibrată a creșterii economice pe principalele componente, iar accentul să fie pus pe politici care să majoreze PIB potențial și să imbunătățească utilizarea factorilor de producție (accent pe creșterea investițiilor, productivității și implicarea forței de muncă). Având în vedere Programul de convergență 2018–2022, precum și proiectul aderării la zona Euro, implementarea unor politici echilibrate care să asigure o creștere economică sustenabilă este esențială.