Astfel, salariul minim pe economie a crescut de la 540 Lei (anul 2008) la 1.450 Lei (anul 2018), majorarea acestuia fiind realizată într-un ritm mult mai rapid decât creșterea salariului mediu pe economie. Astfel, ponderea salariului minim în salariul mediu a crescut de la 27% (anul 2008) la 40% (anul 2017), peste nivelul înregistrat în Ungaria (38%), Cehia (34%) sau Polonia (32%). Aceasta arată foarte clar că salariul minim a fost majorat într-un ritm pe care mediul de afaceri nu îl poate suporta, având în vedere creșterea mult mai lentă a productivității muncii.

Grafic 1: Ponderea salariului minim în salariul mediu pe economie

Sursa: INS, date prelucrate de autor

Grafic 2: Salariul Minim (% Medie)

Sursa: Eurostat, date prelucrate de autor