Astfel, exprimată ca indice relativ la media pentru UE (2010 = 100), productivitatea (rezultatul produs raportat la munca prestată) în România a crescut în ultimul deceniu cu 23,3%. Deoarece salariul mediu înregistrat în mediul de afaceri privat a crescut mult mai accelerat (+58%), inflația cumulată în perioada analizată a fost de 42% (aproape de două ori mai mare).

Indicele de productivitate nominală (valoarea medie pentru UE28  2010 = 100)