România înregistrează în anul 2018 cel mai ridicat deficit de cont curent exprimat că pondere în PIB din UE?

Majoritatea țărilor din regiune înregistrează chiar un excedent al contului curent. Deficitul comercial din România este cauzat atât de accelerarea importurilor (modelul de creștere economică bazat prepondent pe consum) cât și subperformanta exporturilor (ceea ce reflectă competitivitatea scăzută a companiilor locale).

Finanțarea deficitului comercial este realizată cu prepondenta prin capitaluri volatile care sunt foarte scumpe…

Deficitul de cont curent % PIB

Te-ar mai putea interesa: