Este cel mai scăzut nivel din Uniunea Europneană, de 6 ori sub media din Europa Centrală și de Est (media în ECE fiind de 76 / locuitor) și de 9 ori sub media din UE (109 tranzacții electronice / locuitor). Deloc întâmplător, România înregistrează al doilea cel mai mare nivel al economiei subterane ca % din PIB din UE, respectiv 28%. Doar Bulgaria stă mai prost (30%), în timp ce media din ECE este 22% și UE de 18%. Toate aceste cifre sunt ilustrate în graficele următoare!

Grafic 1: Tranzacții de plăți electronice prin card / locuitor

Sursa: MasterCard, date prelucrate de autor

Grafic 2: Economia subterană (% PIB)

Sursa: Comisia Europeană, date prelucrate de autor