De asemenea, numărul de POS-uri / 1 mil. locuitori este de 8.193 în România, de două ori sub media din regiune și de trei ori sub media din UE. Conform graficelor ilustrate mai jos, România stă cel mai prost din Europa la ambele capitole. Economia subterană este favorizată de preferința de plată cu numerarul și infrastructura subdezvoltată (din perspectiva cardurilor aflate în circulație și a POS-urilor disponibile).

Grafic 1: Nr carduri (‘000) / 1 mil. locuitori

Grafic 2: Nr. POS-uri / 1 mil. locuitori

Sursa: MasterCard, date prelucrate de autor