Astfel, România aloca maxim 3% pentru educație, la jumătate față de media din UE și de trei ori sub țări precum Danemarca, Suedia, Finlanda sau Franța. Iată câteva dintre implicații:

Grafic 1: Cheltuieli publice pentru educație (% PIB)

Sursa: Eurostat, date prelucrate de autor