Ineficiența colectării TVA reprezintă o mare problemă a autorităților fiscale din România, ceea ce limitează captarea creșterii economice și, implicit, capacitatea de a realiza investiții publice în infrastructură, sănătate și educație.

GAP-ul de TVA (procent din obligația de plată la TVA, anul 2016)