Astfel, ponderea industriei în total importuri reprezintă 32% în cazul României, doar Cehia și Slovacia înregistrând ponderi ușor inferioare, respectiv 31% și 29%. Din păcate, investițiile străine directe nu sunt concentrate în mari companii multinaționale care dezvoltă capacitate de producție extinse în România, acestea din urmă fiind descurajate de corupție, infrastructura proastă, lipsa forței de muncă și instabilitatea fiscală! Astfel, România importă foarte puțină tehnologie în industrie, ceea ce limitează semnificativ perspectivele de creștere viitoare a competitivității mediului de afaceri local!

Industrie % în total importuri