România a înregistrat în anul 2017 cel mai scăzut nivel din ultimii douăzeci de ani din perspectiva veniturilor fiscale exprimate ca procent în PIB?

Scris la

Valoarea exactă pentru acest indicator este de 25,6% în anul 2017, și doar doi din ultimii douăzeci de ani au înregistrat un nivel al acestui indicator peste 30%, respectiv 1999 (31,2%) și 2000 (30,7%). După Irlanda (23,8%), România înregistrează cel mai scăzut nivel din UE al veniturilor fiscale ca pondere în PIB, în condițiile în care media din UE este de 40,2%. Aceasta reflectă o problemă structurală gravă a României: persistența economiei subterane la un nivel foarte ridicat!

Grafic 1: Venituri fiscale (% PIB)

Grafic 2: Venituri fiscale (% PIB)

Sursa: Eurostat, Consiliul Fiscal, date prelucrate de autor