Dar, în același timp, și cea mai mare pondere a contribuției consumului în formarea PIB. Astfel, aproape 80% din formarea PIB din anul 2017 a provenit din consum în cazul României, mult peste ponderea înregistrată în Polonia (54%), Ungaria (51%), Cehia (45%) sau Bulgaria (72%).

Problema majoră este orientarea consumului din România cu prepondenta către importuri, și mai puțin către producția domestică! Deci, îndatorăm suplimentar țara că să alimentăm consumul, care se duce mai departe către importuri și creează locuri de muncă în străinătate, importând produse și servicii la livrarea cărora contribuie forța de muncă din România (care emigrează cel mai accelerat din Europa) … iar generațiile viitoare primesc datorii mai mari pe care trebuie să le plătească cu taxe suplimentare… unde este înțelepciunea aici?

Formarea PIB: consum / altele