Gradul de incluziune financiară în România este printre cele mai reduse din Uniunea Europeană și este la niveluri scăzute comparativ cu țările din regiune! Proporția ridicată a persoanelor care fac parte din economia informală, alături de ponderea scăzută de urbanizare și de lipsa încrederii în sistemul financiar reprezintă unii dintre factorii principali care determină nivelul scăzut al gradului de incluziune financiară în România. În plus, România are una dintre cele mai ridicate valori ale indicatorului de risc de sărăcie și excluziune socială (35,7%, comparativ cu media UE-28 de 22,5% în anul 2017). De asemenea, gradul ridicat al inegalității veniturilor reprezintă un obstacol în accesul la finanțare al gospodăriilor, iar împrumuturile sunt utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de consum de bază.

Procent din populația adultă care deține un cont bancar