Astfel, ponderea datoriilor pe termen scurt în totalul activelor a crescut de la 33% (anul 2008) la 59% (anul 2017). În contextul investițiilor foarte modeste, decapitalizării din cauza dividendelor, creșterii stocurilor și al creanțelor (durata de rotație a acestora fiind la maximul istoric), companii au contractat din ce în ce mai mult datorii pe termen scurt, în special pe canalul comercial prin extinderea termenelor de la furnizori.