Astfel, conform cifrelor publicate de INS (Institutul Național de Statistică) pentru ultimele două recensăminte, populația României a scăzut de la 23,2 mil. (anul 1990) la 20,1 mil. (anul 2011), iar de atunci populația s-a redus până la 19,5 mil. (din care maxim 17 mil. sunt în țară). De asemenea, în ultimele trei decenii, populația cu vârstă sub 30 de ani a scăzut cu -35%, în timp ce populația cu vârstă peste 70 de ani a crescut cu 53%! Nouă cine ne mai plătește pensiile?

Graficul 1: Evoluția populației pe grupe de vârstă între recensămintele din 1990 și 2011

Sursa: Institutul Național de Statistică, date prelucrate de către autor