Astfel, doar dacă ne raportăm la ultimii cinci ani, cheltuielile statului cu salariile din sectorul public aproape că s-au dublat, în timp ce ajutoarele sociale au crescut cu 50%. Spre deosebire de acestea, cheltuielile statului pentru educație (învățământ primar, secundar și universitar) și investițiile publice (infrastructura) nu au depășit 10% în ultimii zece ani. Sunteți de acord cu prioritățile statului în ceea ce privește cheltuirea banilor noștri?

Grafic 1: Dinamica cheltuielilor de personal și de asistență socială

Grafic 2: Ponderea cheltuielilor cu personalul și asistența socială în totalul cheltuielilor publice

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, date prelucrate de autor