Astfel, conform cifrelor publicate de INS (Institutul Național de Statistică), numărul născuților vii în perioada 2014–2018 se ridică la aproape 0,95 mil, în timp ce totalul persoanelor decedate în aceeași perioadă este de aproape 1,3 mil. Aceasta înseamnă că România înregistrează un spor natural negativ de 350.000 în ultimii cinci ani.

Graficul 1: Evoluția născuților (vii) și a decedaților

Sursa: Institutul Național de Statistică, date prelucrate de către autor