Deci, intră în insolvență mai puține companii, dar de dimensiune mai mare! Deci, frecvența scade, dar severitatea financiară și socială cresc. Tocmai de aceea pierderile cauzate creditorilor sunt la nivelul maxim istoric. Forțând o comparație, sunt aruncate mai puține pietre în lac, dar sunt bolovani, iar înălțimea valurilor și distanța pe care acestea se propagă este mai mare!

Graficul 1: Evoluția insolvențelor în semestrul I, din perioada 2010–2018, precum și a pierderilor cauzate creditorilor (miliarde Lei)

Sursa: BPI, ONRC, MFP, date prelucrate de autor