Această evoluție reflectă două aspecte importante:

  1. profiturile înregistrate de microintreprinderile active în România (doar 2,2% la finalul anului 2017) sunt insuficiente pentru acoperirea costului de finanțare a investițiilor pe termen lung (care necesită un randament al activelor de cel puțin 10%);
  2. ineficiența comercială a activelor poate ascunde înregistrarea pe companie a unor active de interes personal (autoturisme scumpe peste necesarul companiei, imobile pentru locuința cu suprapunerea sediului social sau diferite cheltuieli de interes personal care nu sunt acoperite prin dividende).
Graficul 1: Eficiența comercială a activelor (Cifră afaceri / Active imobilizate)

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, date prelucrate de autor