Aceste companii înregistrează capitaluri proprii negative, în condițiile în care nivelul datoriilor depășește valoarea contabilă a activelor bilanțiere.

Evoluție companii supraîndatorare (capitaluri proprii negative)

Practic, aceste companii subzistă datorită rostogolirii  datoriilor la furnizori, acționari sau instituțiile de credit! Așa numitele firme „fantomă” însumează capitaluri proprii negative de aproximativ 150 mld. Lei (15% din PIB) și aproape 800.000 de locuri de muncă (20% din totalul angajaților)!