Astfel, ponderea activelor imobilizate în totalul activelor la finalul anului 2017 a scăzut la 41% pentru firmele cu venituri sub 1.000.000€, respectiv 44% pentru companiile cu venituri peste 1.000.000€. Incertitudinea („revolutia”) fiscală, instabilitatea politică (schimbările foarte dese de guverne într-un timp atât de scurt) și contextul impredictibil privind salarizarea muncii au alimentat mult conservatorism în rândul companiilor mari pe parcursul anului 2017, care au preferat să adopte o strategie de tipul „stai și vezi”… între timp, importurile cresc, pentru a alimenta consumul susținut de majorarea salariilor pe datorie!

O să ne pară rău… când o să fie prea tarziu!

Grafic 1: Pondere active imobilizate în totalul activelor — distribuție în funcție de dimensiune

Sursa: MFP, date prelucrate de autor