Am ajuns la această concluzie aplicând modelul Altman Z-score asupra tuturor companiilor active în România. Valoarea mediană (mijlocul intervalului analizat prin sortarea valorilor înregistrate) a scorului-Z a scăzut de la 2,5–2,6 din perioada 2007–2008 (ceea ce indică un risc mediu → mic) la doar 1,89 în anul 2017 (ceea ce indică un risc peste medie spre ridicat).

Graficul 1: Evoluția riscului companiilor prin Altman Z-scor (Z < 1,8 = Risc Mare; Z > 3 = Risc Mic)

Sursa: date financiare Ministerul Finanțelor Publice, calcule proprii autor