Practic, doar 6 din 10 români care ar putea să lucreze sunt efectiv activi, fiind semnificativ inferior mediei din UE în fiecare an din ultimele două decenii.

În vederea reducerii vulnerabilităților structurale pe piața muncii și, totodată, a creșterii nivelului de dezvoltare și competitivitate economică, sunt necesare politici pentru: