Deși ne plângem de tensionarea pieței muncii (nu găsim angajați), înregistrăm un șomaj foarte ridicat în rândul tinerilor.

Cum se explică acest (aparent) paradox?

Din punctul meu de vedere, cauzele sunt multiple: salariul minim foarte ridicat (care ridică bariere de integrare în câmpul muncii pentru tineri), descurajarea antreprenoriatului, probleme în educație (tinerii nu au abilități practice), așteptările salariale foarte ridicate ale noilor generații comparativ cu nivelul abilităților, mobilitatea redusă a tinerilor (din cauza mentalității și a infrastructurii de transport foarte proaste). De asemenea, avem o populație activă foarte redusă (din cauza autogospodăririi în agricultura și ajutoarelor sociale confortabile care descurajează munca).

Graficul 1: Rata somajului: tineri cu vârsta sub 25 de ani (% din totalul populației active)
Graficul 1: Rata somajului: tineri cu vârsta sub 25 de ani (% din totalul populației active)

Sursa: Eurostat, date prelucrate de către autor