Deși nu mai sunt acordate „cu buletinul”, volumul creditelor nou acordate a crescut constant în ultimii cinci ani, ajungând la maximul istoric înregistrat în anul 2008. Singura diferență față de situația din 2007–2008 este orientarea masivă a populației către creditele contractate în moneda națională. Astfel, doar 3% din totalul creditelor acordate populației în 2017–2018 sunt denominate în €, în timp ce media din perioada 2007–2008 a fost de 60%! Probabil de aceea subiectul ROBOR este sensibil iar miza atât de mare… aproape 70% din soldul creditelor acordate astăzi populației (și aflate în derulare spre rambursare) sunt denominate în Lei, valoarea ratelor lunare fiind influențate semnificativ de nivelul ROBOR!

Total valoare credite noi acordate populației (cifre exprimate în mil. Lei)