Totalul pierderilor înregistrate în ultimul  deceniu de către companiile unde statul este acționar majoritar sunt de aproape 13 mld. Lei, aproximativ cât deficitul fiscal înregistrat în primul semestru al acestui an. Singura perioadă din ultimul deceniu în care companiile de stat au fost profitabile este 2013–2014.

Grafic 1: Cifra de afaceri a companiilor de stat (mil. Lei)

Grafic 2: Rezultatul net al companiilor de stat (mil. Lei)

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, date prelucrate de autor