Astfel, ponderea costurilor din categoria „alte cheltuieli de exploatare” (subcontractare, servicii prestate de terți „băieții destepți”) reprezintă 34,1% în anul 2017 pentru companiile de stat (comparativ cu 23% acum cinci ani) vs 19,8% în cazul firmelor private. De asemenea, ponderea cheltuielilor cu salariile în totalul cheltuielilor de exploatare este de 20,1% în anul 2017 în cazul firmelor de stat (comparativ cu 12% acum zece ani) vs 19,8% în cazul firmelor private.

Grafic 1: Pondere cheltuieli cu personalul

Grafic 2. Pondere alte cheltuieli de exploatare în total cheltuieli personale

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, date prelucrate de autor