Practic, ponderea activelor imobilizate (investițiile pe termen lung în active corporale, necorporale sau financiare) în totalul activelor a scăzut de la 63% (anul 2008) la doar 44% (anul 2017)!