…iar accesul la finanțare a fost dificil, și când banii se obțin ușor și ieftin, atunci se realizează cele mai proaste investiții?

Astfel, investițiile realizate de companiile active în România în perioada 2010–2012, când nivelul ROBOR cu maturitate la 3 luni era cel mai ridicat și accesul la finanțare a fost mai dificil (din cauza provizioanelor ridicate generate de rata creditelor neperformante), au fost singurele care au generat un randament mai mare de 5% în primul an, respectiv peste 10% după trei ani de la momentul investiției. Spre deosebire de acestea, investițiile realizate în perioada 2013–2015 se dovedesc ineficiente, în condițiile în care nu vor genera un randament superior costului de finanțare.

Graficul 1: Randamentul investițiilor vs costul de finanțare

Sursa: MFP, date prelucrate de autor