Skip NavigationIancuGuda.ro

România a înregistrat în anul 2018 cel mai scăzut nivel din ultimii douăzeci de ani din perspectiva veniturilor fiscale exprimate ca procent în PIB?

⏱ 1 min.

Valoarea exactă pentru acest indicator este de 25,6% în anul 2018, și doar doi din ultimii douăzeci de ani au înregistrat un nivel al acestui indicator peste 30%, respectiv 1999 (31,2%) și 2000 (30,7%).

După Irlanda (23,8%), România înregistrează cel mai scăzut nivel din UE al veniturilor fiscale ca pondere în PIB, în condițiile în care media din UE este de 40,2%. Aceasta reflectă o problemă structurală gravă a României: persistența economiei subterane la un nivel foarte ridicat!

Sursa: Eurostat, date prelucrate de către autor