Ponderea companiilor cu risc mare (care înregistrează un scor-Z < 1,8) a crescut de la 21% în anul 2007 la 30% în anul 2017, în timp ce ponderea companiilor cu risc mic (care înregistrează un scor-Z > 3) a scăzut de la 33% în anul 2007 la doar 26% în anul 2017. Astăzi, doar un sfert dintre companiile active în România prezintă în risc scăzut de insolvență, în timp ce o treime înregistrează un risc mare, iar diferența de 44% au un risc mediu (cu tendință spre ridicat).

Graficul 1: Distribuția riscului companiilor în funcție de cifra de afaceri

Sursa: date financiare Ministerul Finanțelor Publice, calcule proprii autor