Și-au încetat activitatea în ultimul deceniu în condițiile în care doar 0,5 milioane de companii care au depus situațiile financiare pentru anul 2017 înregistrează venituri?

Evoluția numărului de companii din România care își întrerup activitatea

Practic, la 1 companie activă în momentul de față, România înregistrează 3 companii care și-au întrerupt activitatea în ultimul deceniu. Este cea mai mare rată de mortalitate din Europa! Astfel, durata medie de viață a unei companii active în România nu depășește 10 ani (cea mai mică vârstă din Europa), ceea ce limitează perspectivele de maturizare (acumulare de expertiză și dezvoltare know-how) și creștere a competitivității firmelor!