Aplicația Money in Motion pentru monitorizarea cheltuielilor personale este LIVE și poate fi descărcată gratuit din Apple AppStore și Google Play!

Știați că... România înregistrează cel mai scăzut nivel din UE al cheltuielilor publice pentru educație exprimate ca procent în PIB?

Astfel, România aloca maxim 3% pentru educație, la jumătate față de media din UE și de trei ori sub țări precum Danemarca, Suedia, Finlanda sau Franța. Iată câteva dintre implicații:

  • după Bulgaria, România înregistrează cea mai scăzută pondere a populației care este inrolata în ciclul primar și secundar al educației din totalul populației (19%), față de media UE (24%);
  • România înregistrează cea mai scăzută pondere a studenților (facultate + master) în totalul populației (2,6%), dar cei mai mulți absolvenți de doctorate (puțini studenți, mulți doctori);
  • România înregistrează cel mai ridicat raport al elevilor la numărul de profesori (16), față de media UE (12).
Grafic 1: Cheltuieli publice pentru educație (% PIBPIB Produs Intern Brut.  Reprezintă valoarea totală de piață a tuturor bunurilor și serviciilor finale produse într-o țară pe un an. Include consumul privat și al organizațiilor non-profit, investițiile brute, cheltuielile statului și netul exporturilor (exporturi minus importuri). Consumul se divide în privat și public, având avantaje în analiza macroeconomică: consumul privat vizează creșterea bunăstării pe termen lung, iar cel public, fiind exogen, contribuie la diversitatea macroeconomică. PIB = consum + investiții + (exporturi − importuri))

Sursa: Eurostat, date prelucrate de autor

#MoneyInMotion

By Iancu Guda

Aplicația MiM pentru monitorizarea cheltuielilor personale este LIVE și poate fi descărcată gratuit din Apple AppStore și Google Play