Greșeli

Nr. 1—Alinierea maturității activelor și pasivelor

7 din 10 companii insolvente și-au plătit furnizorii mai târziu decât durata medie de colectare a creanțelor și de vânzare a stocurilor.

Citește în continuare

Nr. 2—Structura contului de profit și pierdere

Foarte multe dintre companiile insolvente s-au concentrat asupra creșterii veniturilor pentru acapararea cotei de piață, dar nu au luat în considerare evoluția profitabilității.

Citește în continuare

Nr. 3—Ciclul de conversie al banilor

Greșeala companiilor insolvente: 90% dintre acestea au înregistrat un ciclu de conversie al banilor nesustenabil.

Citește în continuare

Nr. 4—Calitatea profitului în contextul scenariilor de stres

75% dintre companiile insolvente înregistrau o problemă de lichiditate, în sensul că veniturile încasate nu acopereau cheltuielile monetare (care trebuiau plătite).

Citește în continuare

Nr. 5—Structura fluxului de numerar

În general, o companie stabilă, care prezintă un risc scăzut de intrare în insolvență, este capabilă să genereze majoritatea numerarului din activitatea operațională, în timp ce activitatea de investiții reprezintă destinația iar cea financiară alternează în funcție de amplitudinea oportunităților de investiții.

Citește în continuare

Nr. 6—Costul finanțării (efort) vs randamentul investițiilor (efect)

75% dintre companiile insolvente au înregistrat un cost al finanțării afacerii (costul mediu ponderat al capitalurilor) mai mare decât randamentul activelor.

Citește în continuare

Nr. 7—Managementul investițiilor pe termen lung

50% dintre companiile insolvente au realizat investiții semnificative pe termen lung cu trei ani înainte de momentul intrării în insolvență.

Citește în continuare

Nr. 8—Managementul creditului comercial

85% dintre firmele insolvente au înregistrat o extindere a termenului de încasare a creanțelor înainte de momentul încetării activității, fără un factor compensator pentru consolidarea situației de lichiditate.

Citește în continuare

Nr. 9—Politica dividendelor

O treime dintre firmele insolvente au distribuit majoritatea profitului net sub formă de dividend în mod accelerat înainte de momentul încetării activității, fără un factor compensator pentru consolidarea situației de lichiditate.

Citește în continuare

Nr. 10—Managementul: între limitări cognitive și emoționale

Greșeala companiilor insolvente: înțelegerea limitată sau, în unele cazuri, desconsiderarea totală a contextului în care activează firma respectivă.

Citește în continuare