Skip NavigationIancuGuda.ro

Contribuții editoriale

Când sunt dividendele prea mari?

Atunci când analizăm nivelul dividendelor distribuite, trebuie să ne asigurăm că acestea nu depășesc nivelul optim pe care compania îl poate susține fără să își pericliteze sănătatea financiară! Dar cum stabilim acest nivel optim, respectiv „granița” până la care acționarii pot merge cu distribuirea profitului către dividend fără să afecteze negativ compania? Află care sunt cele 5 repere importante care, dacă sunt respectate ex-post dividend (după distribuirea și plata dividendului), atunci situația financiară a companiei nu este dezechilibrată de plata acestora.

Continuă să citești

Structura optimă a capitalului — între teorie (stăm bine) și practică (dezastru)

Știai că valoarea unei companii depinde, printre multe alte variabile, și de structura de capital? În acest articol explic mixul optim de împrumuturi și capital propriu care contribuie la maximizarea valorii companiei. De asemenea, structura optimă de capital depinde și de durata ciclului operațional: cu cât perioada dintre momentul achiziționării materiei prime și momentul încasării creanțelor aferente vânzării produselor finite este mai lungă, cu atât nevoia de investiții pe termen lung și capitaluri permanente este mai mare. În acest articol găsești explicatii detaliate pentru toate aceste fundamente economice, împreună cu radiografia mediului de afaceri activ în România. Practic, am comparat structura de capital a firmelor românești cu normele de analiză financiară (cele mai bune standarde). Concluzia într-un cuvânt? DEZASTRU! Vezi aici de ce!?

Continuă să citești

30 de variabile esențiale pentru a răspunde la întrebarea: unde sunt cele mai atractive afaceri în România?

În acest articol expun cel puțin 30 de întrebări la care orice antreprenor ar trebui să știe răspunsurile atunci când consideră o investiție nouă într-un anumit sector. Curios (pentru unii), randamentul capitalului investit precum și profiturile trecute sau imediate nu sunt cele mai relevante (eu nu le includ nici măcar în primele 30 de întrebări). Totuși, pentru că cea mai des întâlnită întrebare pe care o primesc la majoritatea conferințelor unde vorbesc este — „Unde se obține cel mai mare profit raportat la capitalul investit?”, am analizat toate companiile active în România și răspund inclusiv și la această întrebare! Lectură plăcută și mare atenție unde investiți capitalul!

Continuă să citești

Explicația simplă și dureroasă la întrebarea — de ce nu creștem?

Numai un mediu de afaceri performant și competitiv poate sta la temelia unei țări dezvoltate, deoarece firmele plătesc impozit pe profit, venit, contribuții sociale sau TVA, venituri fiscale din care se susțin toate serviciile și cheltuielile publice; firmele plătesc salarii, din care se alimentează consumul și care antrenează mai departe producția domestică; firmele distribuie dividende și remunerează munca prin salarii, care susțin economisirea ce finanțează investițiile din economie; firmele fac exporturi și duc mai departe branduri românești în toată lumea, aducând valută în țară și întărind moneda națională; firmele investesc în cercetare & dezvoltare (R&D), prin care se generează progresul tehnologic și se schimbă viețile noastre, ale tuturor. Și atunci când firmele nu generează un randament suficient pentru acționarii acestora, aceștia din urmă își pierd interesul dezvoltării afacerii, și își prioritizeaza propriul interes al lor și al familiei acestora. Atunci majoritatea devin egoiști și o națiune rămâne mică! Printr-o ecuație foarte simplă, cu doi factori, explic răspunsul la o întrebare dureroasă — de ce nu creștem?

Continuă să citești

Cum generează randament pentru acționari companiile active din România?

În acest articol mi-am propus să analizez în detaliu cum este obținut randamentul capitalului de companiile active în România ultimului deceniu. Concluzionez că maxim 10% din randament este datorat unor acțiuni interne, în timp ce aproximativ 90% este alimentat prin factori externi. Despre ce factori este vorba, și cum pot fi ei calculați, poți să citești în acest articol!

Continuă să citești

Este suficient randamentul capitalurilor companiilor active în România?

În acest articol analizez dacă companiile active în România remunerea suficient de mult acționarii pentru riscul asumat de aceștia în ultimul deceniu. Chiar dacă randamentul capitalurilor companiilor active în România s-a dublat în ultimul deceniu, acesta NU este uniform distribuit în rândul mediului de afaceri (jumătate înregistrează un randament negativ, iar profiturile superioare se observă cu preponderență la marile companii) și NU bonifică suficient riscul de țară și al mediului de afaceri privat! Astfel, randamentul capitalurilor a crescut în ultimul deceniu, dar NU pentru toți și NU suficient de mult având în vedere riscurile și impredictibilitatea din România. Poți să citești aici analiza în urma căreia am ajuns la aceste concluzii.

Continuă să citești

Ce faci atunci când efectul este inferior efortului? 10 soluții pentru salvarea afacerii!

2 din 3 firme românești atrag capitaluri mai scumpe decât randamentele obținute prin investițiile finanțe cu aceste capitaluri. Deci, mai pe scurt, efortul este mai mare decât efectul, pentru aproape fiecare an din ultimul deceniu. Această evoluție erodează competitivitatea companiilor active în România, slăbind gradual performanța acestora. În acest articol propun 10 soluții pentru antreprenorii (problema este la propria companie) sau creditorii (observă problema la clienții acestora) care se regăsesc în această situație!

Continuă să citești

Efectul inferior efortului — moartea lentă a companiilor românești?

O companie solvabilă (cu un risc scăzut de insolvență) va obține întotdeauna un randament al activelor (efectul investițiilor) superior costului de finanțare pentru atragerea capitalului! Atunci când acest lucru nu se întâmplă, profitul nu este suficient pentru acoperirea costului de finanțare, ceea ce declanșează o deteriorare a solvabilității companiei. Pentru a evalua dacă această regulă se respectă în cazul firmelor active în România, am analizat datele financiare aferente acestora pentru ultimii zece ani. Am sintetizat concluziile mele în acest articol, unde poți să vezi de ce rezultatele finale explica realismul (nu pesimismul) titlului ales pentru această analiză!

Continuă să citești

Calitatea profitului companiilor active în România

3 din 5 companii insolvente din România înregistrează o problemă de lichiditate, în sensul că veniturile încasate nu acoperă cheltuielile monetare (care trebuie plătite). Astfel, deși o parte dintre aceste companii înregistrează un profit contabil pozitiv (veniturile mai mari decât cheltuielile), aceste companii nu dispun de numerar suficient pentru a putea onora toate datoriile la scadență (ratele către bănci, impozitele către stat, facturile către furnizori… și, în cazuri extreme, chiar salariile către angajați)! Oare problemele de lichiditate se pot anticipa și în cazul companiilor care înregistrează profit? Răspunsul este afirmativ, și în acest articol poți afla mai multe despre indicatorul care ridică cel mai important semnal de alarmă în acest sens – analiza C.C.R!

Continuă să citești