Skip NavigationIancuGuda.ro

Calitatea profitului companiilor active în România

În articolul anterior am explicat că sustenabilitatea profiturilor pe termen lung implică următoarele condiții:

  • Veniturile sunt mai mari decât cheltuielile (compania să înregistreze profit), și veniturile încasate acoperă cheltuielile monetare (sau plătibile, adică care trebuie plătite). În acest context, indicatorul CCR (Cash Coverage Ratio) este supraunitar, deci compania are capacitatea să-și onoreze toate cheltuielile la scadență, dar trebuie să materializeze această capacitate și în fapte (să le și plătească efectiv);
  • Compania replică profitul pozitiv coroborat cu lichiditatea similară și în anul următor, chiar dacă va avea de înfruntat șocuri negative externe (neîncasarea creanțelor sau scăderea veniturilor).

Astfel, calitatea inferioară a profitului poate fi identificată foarte ușor prin:

  • CCR < 1, deci veniturile încasate NU acoperă cheltuielile monetare. Cauzele sunt următoarele:
    • Veniturile sunt mai mici decât cheltuielile, deci compania respectivă înregistrează pierderi;
    • Veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, dar se încasează foarte lent. Atunci, compania are o problemă în ceea ce privește eficienta colectării creanțelor, care poate proveni din: modalitatea de selecție și analiză a clienților, care determină concentrarea expunerii comerciale într-o zonă cu risc major; un sistem ineficient de monitorizare a evoluției clienților, care nu permite o reacție rapidă în contextul unor evenimente negative; o comunicare ineficientă între departamentul comercial și financiar; alinierea necorespunzătoare a obiectivelor comerciale și a riscurilor aferente (de obicei, există o relație pozitivă între cele două);
  • CCR este supraunitar, dar este foarte fragil in contextul unor scenarii de stres. Astfel, în urma aplicării unor șocuri de creștere (neîncasare) a creanțelor sau scădere a veniturilor, indicatorul CCR devine subunitar.

În articolul anterior am împărțit companiile în diferite cadrane în functie de mixul capitalului de lucru (pozitiv / negativ) și a calității profitului (grad monetar ridicat / scăzut), astfel:

Interpretarea indicatorului CCR

Pentru a evalua calitatea profitului firmelor active în România, am calculat capitalul de lucru și gradul monetar al profitului acestora pentru toate exercițiile financiare din ultimul deceniu.

Considerăm ca fiind sustenabile companiile din sectoarele care se încadrează în cadranul I, respectiv înregistrează simultan un capital de lucru pozitiv (lichiditatea curentă este supraunitară) care chiar lucrează (indicatorul CCR înregistrează valori supraunitare, în sensul că veniturile încasate depășesc cheltuielile monetare). Doar cinci din totalul celor 23 de industrii (conform nomenclatorului oficial CAEN) sunt încadrate în acesta situație (acestea fiind marcate cu simbolul în ultima coloană din dreapta tabelului 1), respectiv: alte activități prestate în principal companiilor, asanarea și îndepărtarea gunoaielor, comerț cu ridicata și distribuție, IT, transporturi! La extrema cealaltă se află companiile care se încadrează în cadranul IV, respectiv înregistează un capital de lucru negativ (lichiditatea curentă este subunitară) în condițiile în care veniturile încasate sunt inferioare cheltuielilor monetare.

12 din cele 23 de sectoare sunt încadrate în această situație (acestea fiind marcate cu simbolul în ultima coloană din dreapta tabelului 1). În mod paradoxal, toate aceste sectoare înregistrează o profitabilitate medie pozitivă. Astfel, din punct de vedere contabil, totalul veniturilor este mai mare decât totalul cheltuielilor, dar nivelul veniturilor încasate este inferior comparativ cu cel al cheltuielilor monetare! Astfel, companiile active in România înregistrau la finalul anului 2017 o profitabilitate netă de 3,3%, nivel similar cu cel raportat pentru anul 2007, dar veniturile încasate sunt cu 7% mai mici decât cheltuielile monetare (CCR = 0,93).
Restul sectoarelor se încadrează la mijloc, raportând un capital de lucru pozitiv cuplat cu CCR subunitar, fie un capital de lucru negativ cuplat cu CCR supraunitar.

Tabelul 1

Evoluția CCR, corelată cu dinamica profitabilității și a capitalului de lucru

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, Coface, date prelucrate de către autor

LC = Lichiditatea curentă (Active circulante / Datorii pe termen scurt)
Rezultat = Profitul / Pierderea netă
Index C.A. = Cifra de afaceri (2016) / Cifra de afaceri (2007)