10 adevăruri despre multinaționale

Companiile mari joacă un rol crucial în stabilitatea și dezvoltarea mediului de afaceri din România. Astfel, doar 5% din firmele active în România înregistrează venituri peste 1.000.000 € (circa 27.000 de companii, nivel similar în fiecare an din ultimul deceniu), dar acestea concentrează 84% din cifra de afaceri consolidată la nivelul întregului mediu de afaceri (comparativ cu doar 76% acum zece ani). Dintre acestea, multinaționalele se disting prin know-how-ul internațional și dezvoltarea unor strategii investiționale pe termen lung, cu efecte benefice atât pe plan social, economic și demografic.

Analizând evoluția situațiilor financiare pentru cele mai mari 100 de companii multinaționale active în România în ultimul deceniu, observăm dezvoltarea sustenabilă a situațiilor financiare, atât pe partea bilanțului cât și a contului de profit și pierdere. Iată care sunt cele mai importante zece evoluții ale acestora în ultimul deceniu!

Cifra afaceri (mld. Lei)

Cifra de afaceri consolidată s-a dublat în ultimul deceniu, crescând de la 128 mld. Lei (în 2007) la 277 mld. Lei (în 2017), și reprezentând 21% din veniturile consolidate la nivelul întregului mediu de afaceri, respectiv 28% din PIB-ul României.

Creșterea veniturilor a fost posibilă datorită investiților realizate pe termen lung prin reinvestirea majorității profiturilor obținute, așa cum se observă din analizele mele.

Număr angajați

Numărul de angajați a crescut cu aproape 50% în ultimul deceniu, de la 158.000 (în 2008) la 234.000 (în 2017), reprezentând aproape 5% din totalul angajaților în mediul de afaceri.

Creșterea numărului de angajați este însoțită și de investițiile realizate în resursa umană, prin training-urile interne sau externe, accesul la o cultură organizațională matură și know-how-ul internațional dezvoltat prin experiența extinsă în țări din toate continentele. Aceasta a contribuit și la dezvoltarea calității resursei umane disponibile în România!

Salariu mediu net

Salariul mediu net înregistrat aproape s-a dublat în ultimul deceniu, deși inflația cumulată în perioada respectivă este de 43%. Astfel, salariul mediu net înregistrat de cele mai mari 100 de multinaționale active în România a crescut de la 2.472 Lei (în 2008) la 4.441 Lei (în 2017), comparativ cu media națională de 2.629 Lei (la finalul anului 2017).

Salariile mai mari reflectă investiția în resursa umană, calificarea superioară comparativ cu mediul de afaceri și creșterea contribuțiilor fiscale aferente.

Rezultat net = Profit (Lei)

Profitul net al celor mai mari 100 de multinaționale active în România s-a dublat în ultimul deceniu, în linie cu evoluția cifrei de afaceri, rezultatul net consolidat raportat de acestea crescând de la 5,1 mld. Lei (în 2008) la 10,7 mld. Lei (în 2017), reprezentând aproape 21% din profitul consolidat al tuturor firmelor active în România. Marja netă de profitabilitate pentru cele mai mari 100 de multinaționale este de 4%, în linie cu media consolidată la nivelul întregului mediu de afaceri. Aceasta reflectă o performanță financiară superioară, având în vedere investițiile majore realizate de aceste companii precum și salariul mediu mai mare cu 69% decât media din economie!

Total contribuții (mld. Lei)

Contribuțiile fiscale (impozit profit, dividend, TVA și contribuții pentru salarii) plătite de cele mai mari 100 de multinaționale în România ultimului deceniu au crescut de la 11 miliarde Lei (în 2007) la 22 miliarde Lei (în 2017). Plățile fiscale efectuate de cele mai mari 100 de multinaționale reprezintă 16% din veniturile fiscale înregistrate de stat în 2017 (140,2 miliarde Lei), 9% din veniturile publice totale (252 miliarde Lei) și aproximativ 5% din PIB-ul înregistrat în anul respectiv.

Astfel, fără aportul direct al acestor companii, deficitul fiscal ar fi fost cel puțin dublu (fără să considerăm și efectele pozitive indirecte propagate furnizorilor).

Creanțe Top 100 % Total

Finanțarea mediului de afaceri prin extinderea creditului comercial oferit clienților — soldul creanțelor celor mai mari 100 de multinaționale active în România a crescut de la 14 miliarde Lei (în 2008) la 35 miliarde Lei (în 2017), comparativ cu soldul creanțelor înregistrat la nivelul întregului mediu de afaceri, care a crescut de la 213 miliarde Lei (în 2008) la 323 miliarde Lei (în 2017).

Astfel, cele mai mari 100 de multinaționale active în România finanțează aproape 10% din creditul comercial în economie, aproape o treime comparativ cu întreg creditul bancar!

Trezorerie Top 100 % Total

Asigurarea unui buffer de lichiditate în economie, în condițiile în care trezoreria celor mai mari 100 de multinaționale a crescut de la 5 miliarde Lei (în 2008) la 8,3 miliarde Lei (în 2017), ceea ce a reprezentat între 6–9% din lichiditatea întregului mediu de afaceri activ în România.

Aceste rezerve monetare pot contribui la absorbția unor șocuri în economie, prin preluarea, atunci și acolo unde este nevoie, a finanțării creditului comercial ori a investițiilor necesare în economie!

Furnizori Top 100 % Total

Dezvoltarea afacerilor furnizorilor locali, deoarece creșterea vânzărilor implică și majorarea comenzilor către parteneri.

Astfel, soldul furnizorilor în bilanțul celor mai mari 100 de multinaționale active în România a crescut de la 14 miliarde Lei (în 2008) la 31 miliarde Lei (în 2017), reprezentând în medie 5% din soldul furnizorilor înregistrat la nivelul întregii economii (o pondere similară cu ponderea în PIB, ceea ce reflectă că majoritatea acestor furnizori sunt domestici).

CAPEX Top 100 % Total

Dezvoltarea economiei și creșterea competitivității mediului de afaceri prin investițiile realizate. Astfel, suma tuturor investițiilor realizate în ultimul deceniu de către cele mai mari 100 de multinaționale se ridică la aproape 89 miliarde Lei, comparativ cu 748 miliarde Lei înregistrate la nivelul întregului mediu de afaceri.

În proporție de aproape 80%, investițiile realizate pe termen lung ale acestor multinaționale se referă la active corporale (utilaje, echipamente, mașini, clădiri sau terenuri), diferența fiind de natură financiară (ex.: preluări de alte firme).

DPR (Dividend / Rezultat Net)

Reinvestirea în companie a 65% din nivelul profiturilor obținute în ultimul deceniu, cu o rată de distribuire a dividendelului de doar 35%, respectiv 19 mld. Lei. Prin comparație, dividendele totale înregistrate la nivelul întregului mediu de afaceri în ultimul deceniu se ridică la 264 miliarde Lei (din care 75% în 2016–2017, după reducerea impozitului de la 16% la 5%), în condițiile în care rata de distribuire a dividendului a fost de 111%.

Astfel, decapitalizarea mediului de afaceri activ în România a cauzat creșterea gradului de îndatorare de la 65% (2008) la 75% (2017), cel mai ridicat nivel din Europa!

Concluzii cheie privind evoluția celor mai mari 100 de multinaționale în ultimul deceniu

Evoluția contului de profit și pierdere

  1. Dublarea cifrei de afaceri, de la 128 miliarde Lei (în 2007) la 277 miliarde Lei (în 2017);
  2. Creșterea numărului de angajați cu aproape 50% în ultimul deceniu, de la 158.000 (în 2008) la 234.000 (în 2017);
  3. Salariul mediu net înregistrat aproape s-a dublat în ultimul deceniu, de la 2.472 Lei (în 2008) la 4.441 Lei (în 2017), în condițiile în care media națională la finalul anului 2017 a fost de 2.629 Lei;
  4. Profitul net consolidat raportat a crescut de la 5,1 miliarde Lei (în 2008) la 10,7 miliarde Lei (în 2017), reprezentând aproape 21% din profitul consolidat al tuturor firmelor active în România;
  5. Contribuțiile fiscale (impozit profit, dividend, TVA și contribuții pentru salarii) plătite au crescut de la 11 miliarde Lei (în 2007) la 22 miliarde Lei (în 2017), reprezentând 16% din veniturile fiscale înregistrate de stat în 2017 (140,2 miliarde Lei), 9% din veniturile publice totale (252 miliarde Lei) și aproximativ 5% din PIB-ul înregistrat în anul respectiv.

Evoluția bilanțului

  1. Soldul creanțelor comerciale a crescut de la 14 miliarde Lei (în anul 2008) la 35 miliarde Lei (în 2017), reprezentând aproape 11% din totalul creditului comercial și o treime raportat la creditul bancar;
  2. Trezoreria a crescut de la 5 miliarde Lei (în 2008) la 8,3 miliarde Lei (în 2017), ceea ce a reprezentat între 6–9% din lichiditatea întregului mediu de afaceri activ în România;
  3. Soldul furnizorilor în bilanțul celor mai mari 100 de multinaționale active în România a crescut de la 14 miliarde Lei (în 2008) la 31 miliarde Lei (în 2017), reprezentând în medie 5% din șoldul furnizorilor înregistrat la nivelul întregii economii;
  4. Suma tuturor investițiilor realizate în ultimul deceniu se ridică la aproape 89 miliarde Lei, comparativ cu 748 miliarde Lei înregistrate la nivelul întregului mediu de afaceri;
  5. Reinvestirea în companie a 65% din nivelul profiturilor obținute în ultimul deceniu, cu o rată de distribuire a dividendelului de doar 35%, respectiv 19 miliarde Lei.

În contextul accentuării polarizării mediului de afaceri din România în ultimul deceniu, este foarte important să urmărim evoluția companiilor mari, deoarece acestea generează un efect structural în economie și pe lanțul comercial. În articolul următor o să analizez evoluția celor mai mari 1.000 de companii active în România, deoarece acestea concentrează aproximativ jumătate din veniturile înregistrate la nivelul întregului mediu de afaceri. Surpriză — vedem și evoluția la anul 2018! Pe curând!

Te-ar mai putea interesa: